Home » Neler Yapıyoruz? » Egitim Kurumlari

Egitim Kurumlari

IMG_2122

Eğitim Kurumları

“Yetenek yüzeyde görünebilen, ortalıkta apaçık ortada duran bir şey değildir. Keşfedilmesi ve işlenerek yararlı hale getirilmesi gerekir.” Sir Ken Robinson

Günümüz eğitim sisteminde, öğrencilerimizin geleceklerini, girdikleri sınavlar çizmektedir. Kendini tanımayan, potansiyelini bilmeyen, performansını yönetemeyen öğrenciler, okul yaşamlarında bir takım psikolojik ve davranışsal olumsuzluklar yaşamaktadırlar. Özgün Yetenek Sistemi, bu anlamda eğitim ve öğretim kurumlarında oldukça aktif olarak kullanılmakta ve verimli çalışmalar sağlamaktadır. Türkiye’de ilk olan bu sistemle, öğrencilerin yetenekleri tüm boyutları ile ortaya konulur. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılır ve uygun eğitim programlarına yöneltilerek eğitimi yeteneklerin üzerine inşa edilir. Böylece her öğrenci, potansiyelini doğru kullanabilir, performansını yönetebilir ve akademik başarıyı, mutlu ve özgüvenli bir şekilde yaratabilir.

Özgün Yetenek Sisteminde, çocuk hakkında 6 boyutta raporlama yapılır . Tüm okula uygulanan raporlamalar eşliğinde yetenek uzmanımız, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenlerine gerekli bilgileri verir.

Her çocuk yeteneklidir.

Özgün Yetenek Sistemi sayesinde öğretmen, sınıfında bulunan öğrencilerinin fiziksel, sosyal, bilişsel, dil, duygusal, kültürel gelişimlerine ait seviyelerini, öğrenme biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve ihtiyaçlarını bilimsel rapor çerçevesinde doğru bilgiler edinerek, çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun, ihtiyaca cevap veren araç gereçlerle zenginleştirilmiş öğrenme ortamları hazırlarlar.

Eğitimleri yetenekleri üzerine inşa edilen bireyler yaşam boyu

MUTLU ve BAŞARILI olurlar.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial