Home » Özgün Yetenek Sistemi

Özgün Yetenek Sistemi

IMG_2158

Özgün Yetenek Sistemi Nedir?

Yetenek sadece  resim, müzik spor gibi belirli dallarda alanlarda başarıyı temsil etmez.

Özgün Yetenek Sistemi”, çocukların ve gençlerin, kurumlarda iş hayatına atılmış kişilerin, geleceğini ve eğitimini beklentiler ve zorunluluklar üzerine değil, özgün yeteneklerini belirleyerek, gerçek potansiyellerinin üzerine inşa etmesini sağlar.

Türkiye’de ilk olan “Özgün Yetenek Sistemi” ülkemizde bu alanda kanayan yaraya merhem olabilmek ve sağlıklı, mutlu ve potansiyelini kullanan bireyler ortaya çıkarmak üzerine tam 16 yıl süren akademik araştırmaların sonucunda geliştirilmiş, bilimsel tabanlı bir sistemdir.

Bu sistem; özel yetenek uygulamaları, bireyin potansiyelini ortaya çıkaran envanterler ve ayrıntılı yetenek analizi ile gerçekleştirilir. Özgün Yetenek Sistemi Uzmanı ile birlikte yapılan en son görüşmede raporun ortalama 40 sayfalık ayrıntılı analizi raporlanarak bireye teslim edilir.

Bu sistemin uygulanmasının sonucunda kişinin var olan ve hiç bilinmeyen yetenekleri de su yüzüne çıkar. Özellikle çocuklarda yetenekler belirlendikten sonra en önemli aşama eğitimin yetenekler üzerine inşa edilmesidir. Bu nedenle “Özgün Yetenek Sistemi” ne kadar erken yaşta uygulanırsa  o kadar etkili sonuçlar alınacaktır. 

Özgün Yetenek Sistemi 3 Basamakta gerçekleşir

İlk Basamak; Özgün yetenek Sistemin uygulanması;

1. Bireyin Çok Boyutlu Keşfi

Her  birey 6 boyutta incelenir  ve detaylı bir raporlama hazırlanır.

o Duygusal Yetenekler,

o Sosyal Yetenekler,

o Zihinsel Yetenekler,

o Ruhsal Yetenekler,

o Değerler Analizi,

o Kişilik Analizi,

2. Raporlama Süreci,

Bireysel seanslar sonucu bireylerden, tek tek elde edilen bilgiler  özgün yetenek sisteminde 6 boyutta incelenerek  ortalama 40 sayfalık bilimsel bir raporlama elde edilir.

3. Değerlendirme,

Yetenek uzmanımız bireye, henüz ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisiyse ailesiyle birlikte  gerekli bilgilendirmeleri yapar  ve değerlendirmeler sonucunda kişiye özel yol haritası oluşturularak planlama yapılır. Son aşamada tüm danışanlarımız ile bireysel görüşmeler yapılarak bilimsel rapor gizlilik esasına dayanarak teslim edilir. 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial